Search

In 2022 zal er een personeelstekort zijn in de informatietechnologie industrie

In 2022 zal er een personeelstekort zijn in de informatietechnologie industrie kwalitatief personeel

Inhoudsopgave

We zijn al een aantal jaren blootgesteld aan rapporten en publicaties over een tekort aan beschikbaar IT personeel. Niettemin, wat is het scenario in 2022? Bestaat er rivaliteit op de banenmarkt voor informatici? En is het tekort aan IT personeel enigszins verzacht door het corona incident, of is er nog steeds een ernstig tekort aan zeer getalenteerd en gekwalificeerd IT personeel? FreshConnections geeft antwoord op vragen over het tekort aan arbeidskrachten in de technologiesector.

In 2022 zal er een personeelstekort zijn in de informatietechnologie industrie

Bestaat er een aanhoudend tekort aan arbeidskrachten in de IT afdeling?

Nog steeds is een volmondig “Ja” het juiste antwoord op deze vraag. De concurrentie voor hoog opgeleid personeel in de informatietechnologie is ongekend hoog en vertoont weinig tekenen dat ze in de nabije toekomst zal afnemen. De informatietechnologie industrie als geheel heeft te kampen met een tekort aan beschikbare IT arbeidskrachten. In het licht hiervan is het voor bedrijven van cruciaal belang een uitgebreid talentplan te hebben waarin de informatietechnologie (IT) vaardigheden en competenties die ze onmiddellijk nodig hebben, gespecificeerd staan. Om een stevige talentenpijplijn te behouden, moeten ze ook nagaan welke informatietechnologiespecialisten ze in de nabije toekomst nodig zullen hebben.

Veel organisaties worden verhinderd uit te breiden als een direct gevolg van het tekort aan informatietechnici. Wanneer een bedrijf lijdt aan een tekort aan gekwalificeerd personeel, is het niet meer dan normaal dat het management het probleem opmerkt in de dagelijkse gang van zaken.

Een actievoerder houdt een plakkaat vast over het Covid-19 probleem.
In werkelijkheid verergerde de COVID crisis een reeds bestaand probleem enorm.
Welk effect had COVID op het tekort aan toegankelijke IT vakmensen?
Vóór de COVID-19 pandemie was er een grote behoefte aan technisch toptalent; de pandemie heeft echter initiatieven voor digitale transformatie en werken op afstand bespoedigd. Als gevolg van deze veranderingen stijgt de vraag naar software ingenieurs, die nodig zijn om een functionele IT infrastructuur op te bouwen en te onderhouden. Dit leidt tot een nog groter tekort aan gekwalificeerde informatietechnici.

Als direct gevolg daarvan is het aantal openstaande vacatures in de domeinen van gegevenswetenschap, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging toegenomen. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden dat ervaring heeft met diepgaande cloud engineering en met architectuur in het algemeen. Dit geldt bovendien voor talenten op het gebied van cloud engineering in de sectoren industrie en internet of things. Hierna volgen IT experts met essentiële cloud beheerder capaciteiten en CI/CD begrip.

Ook al werken er in Nederland meer mensen op het gebied van informatietechnologie dan in de Corona periode, toch zijn er nog steeds meer lege vacatures op dit gebied. Extreem weinig bedrijven bieden vacatures voor DevOps ingenieurs, Data ingenieurs, scrum masters, en software ontwikkelaars met uitzonderlijke kwalificaties. Het tekort aan gekwalificeerde informatici zal blijven toenemen.

Opties om het grote tekort aan IT-personeel aan te pakken

Door het tekort aan IT’ers bevinden hoogopgeleide IT’ers zich momenteel in een voordelige positie op de markt, met als gevolg dat ze hun verwachtingen opvoeren. Stel je voor hoeveel moeilijker het is voor kleine en middelgrote ondernemingen om beschikbare functies te vervullen dan voor grote technologische bedrijven met grote budgetten. Er zijn echter talloze alternatieven, elk met een unieke slagingskans en een reeks voor- en nadelen.

Aanpassing aan de nieuwe werkomgeving
Intensievere wervingscampagnes regionaal of internationaal
Gebruik maken van bemiddelingsbureaus om informatietechnologisch personeel aan te werven
Gebruik van toegankelijke middelen

#1 Arbeidsvoorwaarden die met technologie te maken hebben

Als je bedrijf nog geen loon biedt dat concurrerend is met dat van anderen in de bedrijfstak, moet je daar onmiddellijk mee beginnen. Niettemin ben je dan nog niet bij je doel aangekomen. Jongere generaties verlangen meer van het leven dan alleen een gezond inkomen. Naast flexibiliteit in de planning is het van cruciaal belang om verleidelijke voorzieningen aan te bieden, zoals ziekteverzekering en vakantietijd. Uiteraard geldt dit criterium alleen voor personen die substantiële eigenschappen en vaardigheden bezitten. Die gouden bergen die ontgonnen konden worden door iedereen die een computer kon aanzetten bestaan niet meer.

#2 Innovatieve technieken voor wervingscampagnes

Rekruteerders moeten aanzienlijk creatiever zijn om een oplossing te vinden voor het tekort aan IT-personeel in de organisatie. Wil je de belangstelling van een IT-er wekken? Daarom zijn nieuw denken en investeren in alternatieve kanalen een dringende noodzaak. Daardoor moeten recruiters creatiever zijn dan ooit om de aandacht te trekken van pas afgestudeerde IT studenten.

#3 Nearsourcing versus offshore outsourcing

Nearshoring bedrijven besteden een deel van hun informatietechnologisch werk uit aan een bedrijf dat buiten Nederland gevestigd is, maar toch in de onmiddellijke nabijheid. In Europa gevestigde informatietechnologie ondernemingen, met Polen, Hongarije en Oekraïne als de top drie naties. Offshoring maakt reizen buiten Europa noodzakelijk, het vaakst naar Aziatische naties. Uitbesteding komt vaak ten goede aan “lage-lonen” landen als het om informatietechnologie gaat. Bij het nemen van een beslissing moet men niet alleen de loonkosten evalueren, maar ook de Totale Kosten van Ontwikkeling (TDC). Vaak dragen verborgen kosten en culturele communicatieproblemen daartoe bij.

#4 Personeel werven via het gebruik van IT-detacheringen

Een tweede alternatief om toegang te krijgen tot specifieke kennis en capaciteiten is een IT detacheringsbureau. Het detacheringsbureau heeft IT specialisten in dienst die de diversiteit van hun opdrachten op prijs stellen omdat die hen met nieuwe uitdagingen confronteert. Het is verstandig voor een opdrachtgever om externe krachten in te huren om continuïteit te bewaren en de juiste IT beroepsbeoefenaar te vinden op de concurrerende IT arbeidsmarkt. Wanneer een IT beroepsbeoefenaar bij een bedrijf gedetacheerd wordt, krijgt het bedrijf rechtstreeks toegang tot de specifieke kennis van de specialist, die gebruikt kan worden om tekorten aan vaardigheden te overbruggen.

Onontdekte ervaring’s potentieel vijfde

Doorgaans zal een recruiter op zoek gaan naar jonge IT vakmensen, maar waarom zouden ze niet ook personen met meer dan 50 jaar ervaring in overweging nemen? Dit zou een groot onderdeel kunnen zijn van de oplossing voor het IT personeelsdilemma. Ongelukkig genoeg varieert de perceptie van personeel van 50 jaar en ouder van neutraal tot ongunstig. Vooral ten aanzien van beroepen in de technologische domeinen. Algemeen wordt aangenomen dat deze groep werknemers de huidige en snelle veranderingen niet kan bijbenen. Het spreekt vanzelf dat dit volslagen onzin is, want er bestaat ook een begrip dat bijscholing heet.

Ongetwijfeld zijn er talloze unieke technieken. Dit verandert echter niets aan het feit dat ze een uitgebreide expertise hebben in het werken met enorme, mogelijk complexe installatiesystemen. Daardoor kunnen ze een essentiële rol spelen bij administratie en coördinatie, terwijl pas afgestudeerde deskundigen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie de nieuwe technologieën hanteren. Het contrast tussen de jongere en meer ervaren werknemers levert het bedrijf een aanzienlijke meerwaarde op. En dit helpt de druk op de arbeidskrachten in de informatietechnologie enigszins te verlichten.

Bron: Tekort IT personeel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest