Zoek

Hoeveel mensen wonen er in Nederland

Amsterdam-West

Inhoudsopgave

Hoeveel mensen wonen er in Nederland?

Nederland is een klein land met een grote bevolking. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wonen er in Nederland 17,2 miljoen mensen. Dit is een stijging van 0,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Nederland is daarmee het tweede meest bevolkte land in de Europese Unie, na Duitsland.

Demografische veranderingen

De bevolking van Nederland is de afgelopen jaren sterk veranderd. In de jaren ’90 was er een sterke toename van het aantal immigranten, vooral uit Turkije, Marokko en Suriname. Deze groepen vormen nu een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking.

De afgelopen jaren is er ook een toename van het aantal mensen met een migratieachtergrond. Volgens het CBS is het aantal mensen met een migratieachtergrond in Nederland in 2020 gestegen tot 6,3 miljoen, wat neerkomt op 36,5 procent van de totale bevolking.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking is de afgelopen jaren ook veranderd. In 2020 was het aantal mensen tussen de 0 en 14 jaar gestegen tot 4,3 miljoen, wat neerkomt op 25,1 procent van de totale bevolking.

Aan de andere kant is het aantal mensen tussen de 65 en 79 jaar ook gestegen tot 4,2 miljoen, wat neerkomt op 24,3 procent van de totale bevolking. Dit betekent dat Nederland een steeds ouder wordende bevolking heeft.

Geboortecijfers

De geboortecijfers in Nederland zijn de afgelopen jaren gestegen. In 2020 werden er bijna 200.000 baby’s geboren, wat neerkomt op een geboortecijfer van 11,3 per 1000 inwoners. Dit is het hoogste geboortecijfer sinds de jaren ’90.

Sterftecijfers

De sterftecijfers in Nederland zijn de afgelopen jaren ook gestegen. In 2020 stierven er bijna 150.000 mensen, wat neerkomt op een sterftecijfer van 8,7 per 1000 inwoners. Dit is het hoogste sterftecijfer sinds de jaren ’90.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland 17,2 miljoen mensen wonen. De bevolking is de afgelopen jaren sterk veranderd, met een toename van het aantal immigranten en mensen met een migratieachtergrond. De leeftijdsopbouw is ook veranderd, met een toename van het aantal mensen tussen de 0 en 14 jaar en tussen de 65 en 79 jaar. Daarnaast zijn de geboorte- en sterftecijfers de afgelopen jaren gestegen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest